Sessió I de música amb Irene Jódar. 3-6

La música ens acompanya durant tota la vida, fins i tot abans de néixer a les panxes de les nostres mares. El so es perceb des de la setmana 20 de gestació d’un nadó, que és quan l’oïda està completament desenvolupada i des de llavors la música ja forma part de la nostra vida. És una font d’emocions, de coneixement, d’estructura, d’intercanvi social i de llenguatge que durant aquests primers anys de vida ens ajuda a desenvolupar connexions neuronals al nostre cervell bàsiques per a l’aprenetatge. En aquest video us proposo uns jocs musicals basats en la metodologia d’Edwin Gordon on a través de les curtes meoldies els infants podran escoltar, interioritzar, ballar i cantar la música. És a través del joc i la diversió que la música s’anirà fent un lloc dins del nostre cos i ocupant aquest espai tan important per al desenvolupament físic, psíquic i emocional. Podeu comentar-me dubtes o el que desitgeu als comentaris i us respondré encantada! Que ho disfruteu!


Music is our companion throughout our entire lives, even before birth inside our mother’s womb: sound is perceived from week 20, when the ear is fully developed. From then on, music becomes part of our lives. It becomes a source of emotions, knowledge, structure, social interaction and language, and it helps us develop basic neuronal connections, essential for learning, during our first years of life.

In this video I will introduce you to musical games based in Edwin Gordon’s method, which allows children to listen, assimilate, dance and sing short melodies. Music will find a place in our body through play and enjoyment, and it will take on its important role in our physical, mental and emotional development. I hope you’re well. Take care!


La música es nuestra compañera durante toda nuestra vida, incluso antes de nacer dentro del útero de nuestra madre: el sonido se percibe desde la semana 20, cuando el oído está completamente desarrollado. A partir de entonces, la música se convierte en parte de nuestras vidas. Se convierte en una fuente de emociones, conocimiento, estructura, interacción social y lenguaje, y nos ayuda a desarrollar conexiones neuronales básicas, esenciales para el aprendizaje, durante nuestros primeros años de vida.
En este video, os presento los juegos musicales basados ​​en el método de Edwin Gordon, que permite a los niños escuchar, asimilar, bailar y cantar melodías cortas. La música encontrará un lugar en nuestro cuerpo a través del juego y el disfrute, y tendrá un papel importante en nuestro desarrollo físico, mental y emocional. Espero que os guste! Podéis comentarme dudas o sugerencias en los comentarios. Un abrazo!

Deixa un comentari