Llegir En Veu Alta · Reading Out Loud · Leer En Voz Alta

La lectura en veu alta és un d’aquells tresors que recordem de per vida. Segur que molts de vosaltres, guardeu records preuats de quan éreu petits o petites i els més grans us narraven històries…

L’experiència de narrar en veu alta es remunta a l’inici de la humanitat, quan a les coves s’hi explicaven històries a la vora del foc. Infinitat de llegendes, mites i creences s’han anat transmetent al llarg de la història, de generació en generació, gràcies a la llengua oral.

El paper de l’oralitat és fonamental en la literatura infantil, ja que permet crear moments de gran valor emocional que afavoreixen el desenvolupament lector dels infants, naturalitzant la lectura i creant un ambient que fa que els nens i nenes acudeixin als llibres de manera voluntària. 

I·lustració de Gerda Muller. Font: https://www.ingedicions.com/products/primavera

És interessant que els primers contes narrats a partir dels dos o tres anys, expliquin històries de la vida quotidiana, que siguin curts, amb rimes, repeticions i arguments senzills. També han de ser contes rítmics, que segueixin el cicle de l’any, relacionant-los amb la natura i les diferents estacions. El conte s’ha de narrar tenint en compte les pauses, les entonacions i les exclamacions que siguin necessàries, però sobretot, sense dramatitzar-los ni teatralitzar-los per no generar pors.

Il·lustració de Gerda Muller. Font: https://www.ingedicions.com/products/otono

Quan narrem un conte, donem l’oportunitat meravellosa als nens i les nenes de convertir les paraules escoltades en imatges internes que ells i elles mateixes construeixen. D’aquesta manera, la imaginació dels més petits es va desenvolupant de forma natural. A més a més, la capacitat de crear imatges mentals és molt important per adquirir, més endavant, la lectoescriptura i altres aprenentatges superiors.

Il·lustració de Gerda Muller.
Font: https://www.ecoledesloisirs.fr/evenement/exposition-gerda-muller-a-anderlecht-belgique

En llegir contes per als nens i nenes s’estableix una relació afectiva positiva entre qui llegeix el text i qui escolta. Quan l’adult llegeix per a l’infant no pot fer res més que estar per ell, ja que llegir per a un altre implica una dedicació íntegra i això l’infant ho reconeix i ho valora encara que sigui d’una manera inconscient. La complicitat que es crea entre qui llegeix i qui escolta gràcies al text que es comparteix, permet a l’infant (i a l’adult) sentir-se bé, gaudir tranquil·lament de la narració i anar creant, així, un pòsit d’experiències positives relacionades amb el conte, necessari per captar i aprendre una de les funcions d’aprendre a llegir i escriure.

Fragment del llibre: “Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita l’aula.” Montserrat Fons Esteve / Ed. La Galera

Il·lustració de Gerda Muller. Font: https://www.pinterest.es/pin/542683823840426137/

En aquesta entrada del blog, anirem compartint amb vosaltres diferents contes en format d’àudio narrats per nosaltres. Aíxi, quan us vingui de gust els podreu escoltar amb els vostres fills i filles. Esperem que els gaudiu molt.


Reading out loud is a one of those things we treasure our entire life. You most certainly cherish childhood memories of adults reading out loud for you.

The experience of sharing stories goes back to the beginning of humanity, when stories were told around the fire. A great number of legends, myths and beliefs have been passed on through history, from generation to generation, through the spoken language.

Spoken language plays a very important role in children’s literature: it frames moments of emotional value that encourage the development of their reading skills, normalising reading and creating an atmosphere that allows children to seek books voluntarily.

From the second or third year, the stories we tell our children should be connected with everyday life, short and with rhymes, repetition and simple arguments. They should also be rhythmic stories that follow the yearly cycle, connecting the stories with nature and the different seasons. The story should always be read with intonation and pauses in mind as well as exclamations, but without over dramatizing or being over theatrical as it could generate fear.

When we tell a story we give children the opportunity to create self-constructed internal images with the words they hear. Their imagination develops naturally. This skill is very important to the later development of reading and writing.

Reading stories for children establishes an affective relationship between the reader and the listener. When an adult reads for a child, the adult can only be doing that; reading for somebody else implies a complete focus of one’s attention. This is perceived and valued by the child, even if at an unconscious level. The special atmosphere created between the reader and the listener, allows the child (and the adult) to feel good, to calmly enjoy the narration and to start creating an amalgamation of positive experiences associated with storytelling; necessary to learn one of the functions of reading and writing.

“Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita l’aula.” Montserrat Fons Esteve / Ed. La Galera

In this blog entry we will share with you different audio stories, narrated by us. They will always be here for you to listen with your children. We hope you enjoy them!


La lectura en voz alta es uno de esos tesoros que recordamos de por vida. Seguro que muchos/as de vosotros/as, guardáis recuerdos preciosos de cuando erais pequeños/as y los adultos os narraban historias…

La experiencia de narrar en voz alta se remonta al inicio de la humanidad, cuando en las cuevas se explicaban historias alrededor de la hoguera. Infinidad de leyendas, mitos y creencias se han transmitido a lo largo de la historia, de generación en generación, gracias a la lengua oral.

El papel de la oralidad es fundamental en la literatura infantil, ya que permite crear momentos de gran valor emocional que favorecen el desarrollo lector de los niños y niñas, naturalizando la lectura y creando un ambiente que hace que los niños y niñas se acerquen a los libros de forma voluntaria.

Es interesante que las primeras historias narradas, a partir de los dos o tres años, expliquen historias de la vida cotidiana, que sean cortos, con rima, repetición y argumentos sencillos. También tienen que ser cuentos rítmicos, que sigan el ciclo del año, relacionándolos con la naturaleza y las distintas estaciones. El cuento debe narrarse teniendo en cuenta las pausas, las entonaciones y las exclamaciones que sean necesarias, pero sin dramatizarlos o teatralizarlos para no generar miedos.

Cuando narramos, damos la oportunidad maravillosa a los niños y niñas de convertir las palabras escuchadas en imágenes internas que ellos y ellas mismas construyen. De esta manera, la imaginación de los más pequeños se desarrolla de forma natural. Además, la capacidad de crear imágenes mentales es muy importante para adquirir, más adelante, la lectoescriptura y otros aprendizajes superiores.

Al leer cuentos a los niños y niñas se establece una relación afectiva positiva entre quien lee el texto y quien lo escucha. Cuando el adulto lee para el niño/a no puede hacer otra cosa que estar por el/ella, ya que leer para otro implica una dedicación integra y eso el niño/a lo reconoce y lo valora aunque sea de forma inconsciente. La complicidad que se crea entre el que lee y el que escucha gracias al texto que se comparte, permite al niño/a (y también al adulto/a) sentirse bien, gozar tranquilamente de la narración e ir creando así un poso de experiencias positivas relacionadas con el cuento, necesario para captar y aprender una de las funciones de aprender a leer y escribir.

Fragmento del libro: “Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita l’aula.” Montserrat Fons Esteve / Ed. La Galera

En esta entrada de blog, iremos compartiendo con vosotros/as distintos cuentos en formato de audio narrados por nosotras. Así cuando os apetezca los podéis escuchar con vuestros hijos e hijas. Esperamos que los disfrutéis mucho.


ÀUDIO CONTES · AUDIO BOOKS · AUDIO CUENTOS

EL CARGOL I L’HERBA DE POLIOL · THE SNAIL AND THE POLEO HERB · EL CARACOL Y LA HIERBA DE POLEO

Es tracta d’un conte tradicional que ens explica la història d’un cargol que vol fer-se unes sopes d’herba de poliol per curar-se el mal de panxa. El cargol no pot arrancar l’herba, però comptarà amb l’ajuda d’altres animals. Un conte que afavoreix l’atenció i la memòria gràcies a la seva estructura fixa, que es va repetint durant tot el relat seguint una fórmula rítmica. 


This is a traditional tale about a snail who wants to prepare an herb soup for its stomach ache. The snail can’t get the herbs, but it will have some other animals’ help. This tale stimulates the attention span and memory because of its fixed structure that repeats during the entire story in a rhythmic manner.


Se trata de un cuento tradicional que nos explica la historia de un caracol que quiere hacerse unas sopas de hierba de poleo para curarse el dolor de estomago. El caracol no puede arrancar la hierba, pero contara con la ayuda de otros animales. Un cuento que favorece la atención y la memoria gracias a su estructura fija, que se repite durante todo el relato siguiendo una formula ritmica.


EL JARDÍN MÁGICO · EL JARDÍ MÁGIC · THE MAGIC GARDEN

Autor: Lemniscates

Editorial: Ediciones Ekaré

Cloe vive en un jardín mágico, pero ella no lo sabe. Allí pasan cosas extraordinarias: árboles que cambian de color, insectos que brillan como estrellas…. Cada rincón de este jardín refleja las maravillas que ofrece la naturaleza que, aunque parecen escondidos, están al alcance de la curiosidad y los sentidos de la protagonista. Un poético libro con mirada ecológica.


La Cloe viu en un jardí màgic, peró ella no ho sap. Allà succeeixen coses extraordinàries: arbres que canvien de color, insectes que brillen com estrelles… Cada racó d’aquest jardí reflecteix les maravelles que ofereix la natura que, encara que semblan amagades, estan a l’abast de la curiositat i sentits de la protagonista. Un llibre poètic amb mirada ecològica.


Cloe lives in a magic garden but she doesn’t know it yet. In that garden, marvelous things happen: trees that change color; shiny bugs… Every corner is filled with the wonders of nature that though seem to be hiding, are available to the senses and curiosity of Cloe. This is a poetic book narrated from an ecological point of view.

Lemniscates, Ediciones Ekaré. Fuente: https://ekaresur.cl/libro/el-jardin-magico/

THE VERY HUNGRY CATERPILLAR · L’ERUGA GOLUDA · LA ORUGA MUY HAMBRIENTA

Author: Eric Carle

A newly hatched caterpillar eats his way through all kinds of food.


La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre enorme. Así que se pasó todo este cuento comiendo.


L’eruga era molt petita, però tenia una gana enorme. Així que es va passar tot el conte menjant.

4 respostes a «Llegir En Veu Alta · Reading Out Loud · Leer En Voz Alta»

  1. Nos alegramos mucho. Gracias por el mensaje. En la entrada “Àudio contes · Audio books · Audio cuentos” podéis encontrar más àudio cuentos.
    Un abrazo

Deixa un comentari