Nosaltres

El nostre equip està format per professionals del món de l’educació, la psicologia i l’art. Tenim experiència dins el món educatiu i ens omple d’il·lusió formar part d’un projecte on poder ser fidels a la nostra mirada envers la infància.

Creiem en el dret dels infants a rodolar, embrutar-se, llegir contes del revés, aprendre de forma orgànica, a voler estar sols, a ser endreçats, a fer fang amb els peus, a sortir al carrer i ocupar-lo a la seva manera, a crear caos, a pensar amb el cos, a aprendre en un ambient bonic, a ser estimats i sentir-se segurs. A viure com nens i nenes.

Naïs Cortinat Morrós

Co-directora de MA. Espai educatiu.

Psicòloga. Psicopedagoga. Màster en Pedagogia Montessori. Guia Montessori AMI en l’etapa de 0-3 anys i l’etapa de 3-6 anys. Experiència en centres Montessori en les etapes 0-3, 0-6, 6-12 i 12-18 anys. 

Margalida Grimalt Reynés

Co-directora de MA. Espai educatiu.

Emprenedora en el món de l’educació i l’art. Terapeuta Gestalt. Terapeuta familiar amb formació en tècniques gestàltiques aplicades a la infància amb el model de Violet Oklander. Formada en educació viva i acompanyament emocional. Actriu, graduada en art dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Quinze anys d’experiència professional en teatre, televisió i el món de les arts escèniques.


MA. 3/6

Mireia H.P

Educadora referent en llengua catalana dels infants de 3 anys.

Guia Montessori IMI en l’etapa de 0-3 anys. Llicenciatura en Comunicació Audiovisual i Multimèdia, estudis post-universitàris especialitzats en Publicitat Digital, estudis de Grau Mig de llenguatge musical i piano. 

Lorena López Pérez

Educadora referent en llengua catalana dels infants de 4 a 6 anys a MA.

Mestra d’Educació Infantil. Formada en educació viva, acompanyament respectuós i acompanyament emocional de l’infant. Guia Montessori en l’etapa de 3-6 anys pel Northeast Montessori Institute. Experiència en escoles Montessori a EEUU.

Paula Ferrochio

Educadora referent en llengua castellana dels infants de 4 a 6 anys. 

Llicenciada en Psicologia. Formació en desenvolupament infantil (0 a 6 anys). Màster en pedagogia Montessori. Guia Montessori en l’etapa 3-6 anys.


MA. 0/3

Clara Padró

Educadora referent en llengua catalana dels infants de 12 a 24 mesos.

Tècnica (TEI) i Mestra d’Educació Infantil 0-6 anys. Formada en Educació Viva i acompanyament respectuós amb el CAIEV i en l’enfocament de la pedagogia Pikler amb Romina Pérez Toldi.
Experiència en escoles i projectes educatius a l’etapa d’infantil

Rocío Tórtora

Educadora referent en llengua castellana dels infants de 2-3 anys.

Graduada en educació infantil i guia Montessori 0-6. Formadora en disciplina positiva i potsgrau en Tècniques gestàltiques aplicades a l’infància i adolescència.