Nosaltres

El nostre equip està format per professionals del món de l’educació, la psicologia i l’art. Tenim experiència dins el món educatiu i ens omple d’il·lusió formar part d’un projecte on poder ser fidels a la nostra mirada envers la infància.

Creiem en el dret dels infants a rodolar, embrutar-se, llegir contes del revés, aprendre de forma orgànica, a voler estar sols, a ser endreçats, a fer fang amb els peus, a sortir al carrer i ocupar-lo a la seva manera, a crear caos, a pensar amb el cos, a aprendre en un ambient bonic, a ser estimats i sentir-se segurs. A viure com nens i nenes.

Naïs Cortinat Morrós

Co-directora de MA. Espai educatiu.

Psicòloga. Psicopedagoga. Màster en Pedagogia Montessori. Guia Montessori AMI en l’etapa de 0-3 anys i l’etapa de 3-6 anys. Experiència en centres Montessori en les etapes 0-3, 0-6, 6-12 i 12-18 anys. 

Margalida Grimalt Reynés

Co-directora de MA. Espai educatiu.

Actriu. Graduada en art dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Quinze anys d’experiència professional en teatre, televisió i el món de les arts escèniques. Terapeuta Gestalt. Formació en tècniques gestàltiques aplicades a la infància amb el model de Violet Oklander. Formada en educació viva i acompanyament emocional. Creació i direcció del projecte d’art i educació Costat Costat.


MA. ENCARNACIÓ, espai pels infants de 3 a 6 anys

Marina Cots Fontanet

Educadora referent en llengua catalana dels infants de 3 anys a MA.

Mestra d’Educació Infantil 0-6 anys. Formada en educació viva, acompanyament respectuós i acompanyament emocional de l’infant. Experiència en escoles de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.

Lorena López Pérez

Educadora referent en llengua castellana dels infants de 3 anys a MA.

Mestra d’Educació Infantil. Formada en educació viva, acompanyament respectuós i acompanyament emocional de l’infant. Guia Montessori en l’etapa de 3-6 anys pel Northeast Montessori Institute. Experiència en escoles Montessori a EEUU.

Laura Hernández Leal

Educadora anglesa dels infants de 3 anys.

Experiència en l’ensenyament de l’anglès en la primera infància. Graduada en antropologia social i cultural.

Mireia Canyigueral Vila

Educadora referent dels infants de 4 a 6 anys.

Mestra d’educació infantil i musical. Màster en Pedagogia Montessori. Guia AMI en l’etapa de 0-3 anys i l’etapa de 3-6 anys. Experiència en el món del lleure i en escoles Montessori d’inmersió lingúística a New York i Paris.

Rafaela Diógenes

Educadora anglesa dels infants de 4 a 6 anys a MA.

Graduada en arts escéniques. Postgrau en educació artística i cinema. Experiència com a docent d’anglès a través de les arts.


MA. BETLEM, espai pels infants de 9 mesos fins als 3 anys.

Maria José Santana

Educadora referent en llengua catalana al grup de nadons.

Mestra d’educació infantil. Formada en acompanyament respectuós i en escoles bosc. Experiència en el lleure, en projectes d’acompanyament respectuós i al bosc, a escoles Waldorf i escoles públiques. Actualment, realitzant la formació de pedagoga Pikler a l’Institut Pikler-Lóczy.

Victòria Rosselló Garcies

Educadora en llengua angelsa al grup de nadons.

Deu anys d’experiència acompanyant infants dels 0 als 6 anys. Formada a London com a “Early years educator”, en educació viva amb el Caiev i en l’enfocament d’Emmi Pikler.


TALLERISTES

Irene Jòdar

Tallerista de música

Músic i actriu. Estudis de Grau Professional de música, especialització en violí. Graduada en art dramàtic al Col.legi del Teatre de Barcelona. Formació i experiència com a educadora de música amb infants de 0 a 6 anys.

Cristina Martí

Tallerista de dansa creativa i moviment.

Ballarina, coreògrafa, assessora de moviment i pedagoga de dansa. Estudis Superiors de Dansa en l’especialitat de Pedagogia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Experiència com a intèrpret i ballarina i també com a assessora de moviment amb diferents companyies.